שואלין ודורשין
לימוד בענייני הפסח בשידור חי
יום שני - י״ב ניסן
יום שני - י״ב ניסן
7:00
דף יומי
רה"י הרב חיים סבתו

https://zoom.us/my/mizpenevo
12:00
Matzah Shemorah
Rabbi Ofer Livnat

https://rcl.ink/ic7
12:45
איסור הנאה בחמץ - בעלות, רשות
רה"י הרב חיים סבתו

https://rcl.ink/icH
17:00
פה-סח: דיבור וחירות
הרב ישי אנגלמן

https://rcl.ink/icq
17:30
Understanding Koraban Peasach
Rabbi Amichai Sacher

https://rcl.ink/icW
20:30
Washing your hands for the Karpas
Rabbi Tanchum Gold

https://rcl.ink/icn
20:30
חג הפסח ויציאת מצרים - מטומלת בשלשה חומשים
עו"ד גיל נדל

https://rcl.ink/icJ
21:30
הלכות הפסח בימי הקורונה - ליל הסדר ב
הרב אלישע אבינר

https://rcl.ink/icP
21:45
והגדת לבנך 3
הרב צבי שמשוני

https://rcl.ink/icS
22:00
המצה וברכת שהחיינו
הרב ישי אנגלמן

https://rcl.ink/icK
22:10
דף יומי
הרב אלישע אבינר

https://zoom.us/my/mizpenevo
יום שלישי - י״ג ניסן
7:00
דף יומי
רה"י הרב חיים סבתו

https://zoom.us/my/mizpenevo
12:00
Shiurim - Practical Halacha
Rabbi Zvi Liker

https://rcl.ink/ich
12:45
המקדש בחיטי קורדנייתא
רה"י הרב חיים סבתו

https://rcl.ink/ict
17:30
מה נשתנה
Rabbi Moshe Gold

https://rcl.ink/icd
21:30
הלכות הפסח בימי הקורונה - ליל הסדר ג
הרב אלישע אבינר

https://rcl.ink/icG
21:45
והגדת לבנך 3 – ביעור החמץ מהבית
רה"י הרב יצחק שילת

https://rcl.ink/icf
22:10
דף יומי
הרב אלישע אבינר

https://zoom.us/my/mizpenevo
ארכיון הקלטות
יום שני - ה׳ ניסן
7:00
דף יומי
רה"י הרב חיים סבתו

https://zoom.us/j/290510305
12:00
Selling your Chametz to a goy
Rabbi Amichai Sacher

‏https://rcl.ink/i1v‏
12:45
בדיקת חמץ
שיעור בסוגיות פסח - רה"י הרב חיים סבתו

https://rcl.ink/i1m
17:00
פרשת המועדות
הרב ישראל רוזנברג

‏https://rcl.ink/i1D‏
17:30
The first plague
Rabbi Moshe Gold

https://rcl.ink/i1Q‏
20:30
How to get rid of your chametz
Rabbi Tanchum Gold

https://rcl.ink/iz8‏
20:30
יציאת מצרים כאירוע מכונן לעם ישראל
פרופ' אריה רייך

https://rcl.ink/izT
21:30
הלכות הפסח בימי הקורונה - מכירת חמץ
הרב אלישע אבינר

https://rcl.ink/izs‏
21:45
והגדת לבנך 3 – החרות
רה"י הרב חיים סבתו

https://rcl.ink/iz0‏
22:10
דף יומי
הרב אלישע אבינר

https://zoom.us/my/hadafhayomi
יום שלישי - ו׳ ניסן
7:00
דף יומי
רה"י הרב חיים סבתו

https://zoom.us/j/290510305
12:00
The egg Matzah controversy
Rabbi Jay Weinstien

https://rcl.ink/iza
12:45
ביטול חמץ
שיעור בסוגיות פסח - רה"י הרב חיים סבתו

https://rcl.ink/izJ
17:00
טעם אכילת מצה על פי הרמח"ל
הרב רן כלילי

https://rcl.ink/izj
17:30
Rabbi Gedalya Meir

https://rcl.ink/iz7‏
20:30
Lean to your left
Rabbi Ben Zion Greenberger

https://rcl.ink/izW‏
20:30
הנחיית ליל הסדר בפעם הראשונה
הרב ירון בן דוד

https://rcl.ink/izq‏
21:30
הלכות הפסח בימי הקורונה - מכירת חמץ מקוון
הרב אלישע אבינר

https://rcl.ink/izo‏
21:45
והגדת לבנך 3 - כל שלא אמר פסח מצה ומרור
הרב יונתן רוזין

https://rcl.ink/izS
22:10
דף יומי
הרב אלישע אבינר

https://zoom.us/my/hadafhayomi
יום רביעי - ז׳ ניסן
7:00
דף יומי
רה"י הרב חיים סבתו

https://zoom.us/my/mizpenevo
12:00
Gebrochits-can I have my Matzah balls
Rabbi Jay Weinstien

https://rcl.ink/izK
12:45
שוכר ומשכיר בבדיקת חמץ
רה"י הרב חיים סבתו

https://rcl.ink/izh

17:00
מצה זו על שום מה?
הרב אברהם וולפסון

https://rcl.ink/izB
17:30
Rabbi Moshe Gold

https://rcl.ink/izj
20:30
Medicine and makeup on Pesach
Rabbi Tanchum Gold

https://rcl.ink/izf
20:30
סוד החמץ בקרבן תודה, שבועות וקידוש החומות
הרב יוסף פרנקל

https://zoom.us/my/mizpenevo
21:30
הלכות הפסח בימי הקורונה - בדיקת חמץ
הרב אלישע אבינר

https://rcl.ink/izk
21:45
והגדת לבנך 3 - קרבן פסח
הרב ישראל רוזנברג

https://rcl.ink/izZ
22:10
דף יומי
הרב אלישע אבינר

https://zoom.us/my/mizpenevo
יום חמישי - ח׳ ניסן
7:00
דף יומי
רה"י הרב חיים סבתו

https://zoom.us/my/mizpenevo
12:00
Koshering your kitchen for Pesach
Rabbi Zvi Liker

https://rcl.ink/iz9
12:45
לא יראה ולא ימצא - היחס ביניהם
רה"י הרב חיים סבתו

https://rcl.ink/izY
17:00
אתגרי הקורונה
רה"י הרב יצחק שילת

https://rcl.ink/ilA
17:30
The ten plagues
Rabbi Amichai Sacher

https://rcl.ink/ilX
20:30
Diving into the Charuset
Rabbi Ben Zion Greenberger

https://rcl.ink/ile
20:30
בין יהודים לישראלים מהמקרא ועד מדינת ישראל
פרופ' אייל בן אליהו

https://zoom.us/my/mizpenevo
21:30
הלכות הפסח בימי הקורונה - בדיקת חמץ
הרב אלישע אבינר

https://rcl.ink/ilL
21:45
והגדת לבנך 3 - ד׳ כוסות
הרב אליאב פלהיימר

https://rcl.ink/ilg
22:10
דף יומי
הרב אלישע אבינר

https://zoom.us/my/mizpenevo
יום שישי - ט׳ ניסן
9:30
פרשת השבוע
רה"י הרב חיים סבתו

https://rcl.ink/ilR
מוצש׳׳ק - י׳ ניסן
21:30
הלכות הפסח בימי הקורונה - הגעלת כלים
הרב אלישע אבינר

https://rcl.ink/ily
21:45
והגדת לבנך 3 – מתחיל בגנות ומסיים בשבח
הרב אברהם וולפסון

https://rcl.ink/il2
יום ראשון - י״א ניסן
7:00
דף יומי
רה"י הרב חיים סבתו

https://zoom.us/my/mizpenevo
12:00

Rabbi Amichai Sacher

https://rcl.ink/icb
12:45
כופה עליו את הכלי
רה"י הרב חיים סבתו

https://rcl.ink/icU
17:00
יציאת מצרים - האדון והעבד
הרב עוז בלומן

https://rcl.ink/icE
17:30
Rabbi Gedalya Meir

https://rcl.ink/icF
20:30
Rabbi Ben Zion Greenberger

https://rcl.ink/icV
20:30
כל דכפין ייתי וייכול בעידן הקורונה
הרב יששכר היימן

https://rcl.ink/ics
21:30
הלכות הפסח בימי הקורונה - ליל הסדר א
הרב אלישע אבינר

https://rcl.ink/icQ
21:45
והגדת לבנך 3 - נרצה
הרב צבי הבר

https://rcl.ink/ici
22:10
דף יומי
הרב אלישע אבינר

https://zoom.us/my/mizpenevo