דף בטיחות

המשימה

להסביר על רמת הבטיחות הגבוהה במכוניות טסלה.
הפתרון

לתת מידע על מבנה הרכב. לשים דגש על קפדנות היצרן על בטיחות.
להציג תוצאות המחקרים.