שלום רב לאוהבי תורתך
לידידינו היקרים חברי מבצע יחד בתנופה
אשרי העם יודעי תרועה - ה' באור פניך יהלכון

אשרי העם שיודע את אהבת ה' אליו, את הרעות העמוקה לעם אשר בחר בו

אשרי העם שיודע להזכיר זכות העקדה בתרועה. הרגע בו אבי האומה העלה את אהבת ה' למדרגה נישאה.

אשרי העם היודע שכדי להתקרב לבוראו הוא זקוק לשמוע קול תרועה להיזכר ולהתעורר מתרדמתו ולזכור בוראם. היודעים סוד זה שקירבת ה' תלויה בהתעוררות הפנימית יזכו לילך באור פני ה'. לראות בסיום הסתר פנים ובהארת פני ה' אלינו בישועה ובגאולה קרובה.

מתוככי בית המדרש שפתח את שנת הארבעים וחמש בעוז ובתעצומות של מאות בני ישיבה ואברכים השוקדים על לימודם עובדים את בוראם מזככים את מידותיהם מגנים על עמם ומולדתם וגדלים לתלפיות.

מכאן שלוחה ברכה לשנה טובה ומאושרת לכל ידידי הישיבה היקרים אוהביה ותומכיה. ימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה ונזכה כולנו יחד לאורו בבשורות טובות ושמחה.
הרב חיים הכהן סבתו
ראש הישיבה
הרב יצחק שילת
ראש הישיבה
עדכוני יחד בתנופה
לידידי הישיבה ותומכיה היקרים שלום וברכה.

בהמשך לעדכונים על העשייה והיצירה השוטפת בבית המדרש בכל המישורים השונים שמופיעים בידיעון המצורף, חשוב לנו מאוד להשלים חוב קודם ולעדכן ולשתף אתכם על ההשלכות המעשיות של מבצע יחד בתנופה. ראשית, ברצוני לחזור ולהודות לכל אחד באופן אישי על ההיענות וההירתמות המדהימה לשותפות עם הישיבה. ברוך ה' שזכינו והמבצע התקיים לפני מגפת הקורונה העולמית. עם השלמת המבצע הנהלת הישיבה גיבשה תכנית מפורטת להגשמת מטרות המבצע, הן בתחומים התורניים - חינוכיים והן בתחומי הבינוי והתשתיות. התוכנית כללה: תמיכה בכולל הדיינות (תכנית לימודים סדורה ושיטתית של כשמונה שנים), תמיכה בתכנית 'תורת המדינה' (מסלול תלת-שנתי לבוגרי הסדר), תמיכה ומימון בתכניות שונות להעצמת בית המדרש, סיוע למכון מֵעֲליות. יעדים מרכזיים נוספים שהצבנו לעצמנו בתחום החינוכי היו שדרוג מערכת המידע של הישיבה ובניית אתר אינטרנט מתקדם. בתחומי המבנים והתשתיות : שיפוץ יסודי של בניין בית המדרש הישן והתאמתו לצרכים המתפתחים של הישיבה בהווה ובעתיד. הגדרנו צרכים בסיסיים של שדרוגי תשתיות ובינוי לרווחת התלמידים.

בתוכניות העבודה נתנו תיעדוף, כיאה למטרות הישיבה, לתכניות בתחומים התורניים – חינוכיים והתחלנו לעבוד.

מגפת הקורונה אילצה אותנו להוריד הילוך באופן משמעותי ולחשב מסלול מחדש. נדרשנו להשקיע מאמצים עצומים (לא על דרך ההגזמה – אלא באופן ממשי יום יומי פשוטו כמשמעו) ומשאבים תקציביים גדולים – על מנת לאפשר לקול התורה מבית המדרש להישמע בלא הפסקה ובעוצמה. ברוך ה' היתה לנו סייעתא דשמיא גדולה מאוד, ובית המדרש פעל ברצף משך כל שנה מאתגרת זו. אנחנו עוד צריכים להתאושש תקציבית משנה זו.

למרות כל האתגרים והמגבלות השתדלנו להמשיך ולהתקדם ביעדים שהצבנו לעצמנו. להלן עדכון:

ראש השנה - ברכת משה

תוכניות המשך גבוהות
מבוצע
כולל דיינות
לראשונה מאז נוסדה הישיבה לפני למעלה מארבעים שנה, נפתח בישיבה כולל דיינות בראשות הרב אריה כץ. לומדים בו כמניין ממיטב תלמידי החכמים שבישיבתנו. אורכה של התכנית כשמונה שנים, תכנית הלימודים סדורה ושיטתית, והיא כוללת היקף ידע נרחב, שיעורי העמקה ופיתוח מעשי של המשתתפים. כל אלה מבטיחים לימוד ברמה גבוהה ביותר, שיצמיח בע"ה גדולי תורה ותלמידי חכמים מובהקים מתוך השקפת העולם התורנית המעוצבת בישיבתנו, שיתנו את פירותיהם בבתי הדין בישראל בעתיד. בסוף זמן חורף ניגשו חברי הכולל למבחן הדיינות הראשון שלהם. החזקת הכולל דורשת תקציבים מרובים מאוד.

כולל תורת המדינה
אחת ממשימותיה העליונות של הישיבה היא העמדת תלמידי חכמים אשר ישתלבו בכל מערכות החיים במדינה ויכוונו את נתיבותיהם לאורה של תורה. לשם חיזוק מגמה זו הוקם מסלול תלת-שנתי ללימודים מתקדמים לבוגרי ההסדר בשם "תורת המדינה"; בראשות הרב עוז בלומן.

החזקת הכולל וההכוונה המקצועית הייעודית שלו דורשת תקציבים המשרתים את הלמידה הייחודית.
העצמת בית מדרש
מבוצע
בנוסף לתכניות ההמשך הגבוהות של הישיבה, שיש להן השפעה גדולה על כלל הישיבה, אנו רואים חשיבות גדולה בהעצמה הפרטנית של התלמידים. השינויים שחלים בדורנו מחייבים קשר אישי ותשומת לב אישית לכל תלמיד בישיבה. כישיבה הרואה את עצמה בחוד החנית של החינוך התורני, אנו נדרשים להתאים את עצמנו לצרכי הדור ולהרחיב את הצוות החינוכי. שינוי זה מאפשר לנו ללמד בקבוצות קטנות ולקדם תלמידים באופן פרטני כך שיזכו לגדול בתורה. הצוות החינוכי של הישיבה הורחב והוסדר בהתאם לצרכים אלו.
מערכת מידע ישיבתית
מבוצע
אנו נמצאים בשלב מתקדם של הטמעת מערכת מידע CRM חדשה של הישיבה. המערכת אמורה לתת מענה משמעותי לניהול ענייני הפנים המנהליים ולניהול קשרי החוץ של הישיבה. אנו תקווה שהמערכת החדשה תתרום באופן משמעותי גם לשיפור הקשר עם הבוגרים.
אתר אינטרנט חדש
בעבודה
הישיבה מעוניינת שקולה יישמע, ויהיה קול מוביל בחברה הדתית, וממילא גם בחברה הכללית, וזאת בין השאר באמצעות שדרוג משמעותי של אתר האינטרנט והתאמתו לשימושים הטכנולוגיים המודרניים, כך שיפיץ את תורתה של הישיבה ואת מומחיות רבניה – כל אחד בתחומו המיוחד, התורני, הספרותי והחינוכי – בקהילות רבות ולמאות אלפי מבקשי תורה.

ערכנו סקר בקרב הבוגרים שהתייחס להרגלי הכניסה לאתר ולציפיותיהם, השלמנו תהליך ארוך של אפיון מקצועי של האתר. האתר החדש יהיה מורכב משלושה אתרים: אתר בית מדרש, אתר לבוגרים ולציבור הרחב ואתר לזכרו של ראש הישיבה מו"ר הרב רבינוביץ זצ"ל. כרגע אנו נמצאים בתהליך של בניית תכניות העבודה, בניית צוות האתר והכנת סדרות ייעודיות.
בינוי ושדרוג תשתיות
מבוצע
שדרגנו את תשתיות החשמל של הישיבה תוך התאמה לתקנים הנדרשים היום.
שדרגנו את תשתיות האינטרנט בכל המתחם הישיבתי וחיבור למערכת Metro - סיבים אופטיים.
בנינו מחדש את השבילים לפנימיות - ריצוף הולנדי. השבילים שנסללו בזמנו בעת הקמת הפנימיות הפכו למפגע בטיחותי בעקבות עליית שורשי עצים, סדקים וכד'.

שיפוץ עומק לפנימיה א – צביעה מקצועית, עבודות מקיפות בתחומי האינסטלציה והחשמל, עבודות נגרות והחלפת כל דלתות הארונות בחדרי הפנימיה, בניית מעקה חדש בפנימיה (במקום הרשת...), ועוד.
מבנה בית מדרש הישן
תחילת עבודה
בעזרת ה' אנו נתחיל בעבודה על פרוייקט בית מדרש הישן בתחילת זמן חורף תשפ"ב. התהליכים בפרוייקט כזה הם מאוד ארוכים. להערכתנו יארכו כחמש שנים.

תהליכי התכנון והבינוי כוללים: עבודת צוות היגוי – גיוס צוות מקצועי – תכנון אדריכלי ותכניות בינוי הנדסיות – קבלת היתרי בניה (שלב מורכב וארוך במדינת ישראל) – מכרזי קבלנים – ביצוע.

ברצוני לחזור ולהודות מקרב לב על השותפות המדהימה שלכם עם הישיבה - המאפשרת לנו מצד אחד להמשיך ולקיים בשגרת היום יום את קול התורה בבית המדרש, ומצד שני לחלום, לשאוף ולהצמיח את בית המדרש למען עם ישראל.
גליון מס׳ 5 עם חדשות הישיבה