פינוקית
פינוקית

עיצוב תפריט

המשימה

לעצב תפריט
הפתרון

תפריט ברור ונקי