נופית

דף הבית
נופית
דף הבית

דף הבית

הלקוח

נופית יזמות חברתית - עמותה שמסייעת לבעלי מוגבלויות להשתלב בתעסוקה ובחברה
באמצעות תמיכה במיזמים ייחודיים.
המשימה

לתת הסבר קצר על פעילות העמותה.
הפתרון

דף הבית עדכני ומובן.
עבודות דומות