מוהל נעם אור

מוהל נעם אור

חומרים שיווקיים

הלקוח

בית המדרש משמש כמרכז לפעילות תורנית רוחנית ברשא פינה.
המשימה

להסביר להורים טריים על טקס ברית מילה
הפתרון

להפיק מדריך מודפס ודיגיטלי, בו לתת את כל המידע החשוב להורים לפני ברית מילה.

המדריך לברית מילה קיים בגרסה ומודפסת ודיגיטלית