המשימה

לאחד את כל המידע הרפואי הנחוץ ולהציג אותו בצורה מובנת ממבט ראשון.
הפתרון

פורטל MC עוצב במיוחד כדי להקל על האנשים ולהגיש להם את המידע הנחוץ במסך אחד. כללנו גם אפשרות לשתף ולהדפיס את המסמך.
עבודות דומות