לכבוד ידידנו ויקירנו
אוהבי התורה ולומדיה
בפרוס השנה החדשה שמחה הוא לנו לברך אתכם בשנה טובה ומבורכת בשורות טובות ישועות ונחמות מבית המדרש של הישיבה. קול התורה נשמע ברמה בישיבתנו, החינוך לתורה בעיון ובבקיאות בעמל ובהתמדה, החינוך למידות טובות ולאהבת ישראל כדרכה של ישיבתנו בוקע מאור בית המדרש.

ידידותכם העמוקה לישיבה, תמיכתכם ותשומת לבכם מטביעה חותם על לבנו, מעודדות אותנו מאוד ומאפשרות לנו להמשיך במפעל הגדול הזה להעמיד תלמידי חכמים ולקדש שם שמים.

יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם וימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה. הקב"ה ישלם פועלכם לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות מתוך בריאות איתנה ונחת מרובה.

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.

שלכם באהבה רבה,
הרב חיים הכהן סבתו
ראש הישיבה
הרב יצחק שילת
ראש הישיבה

ראש השנה פ״ג - ברכת משה

גליון מס׳ 6 עם חדשות הישיבה