1 בשביל

1 בשביל

ממשק תכנון מסלולים

המשימה

לאפשר‭ ‬לסוכני תיירות ‬לתכננן‭ ‬מסלול לפי‭ ‬המפה.

הפתרון

לאפשר למצוא אתרי תיירות, מידע נדרש להכנת הצעת מחיר ויכולת לשמור מסלולים.